Sản phẩm chủ yếu

Những sản phẩm chính của Công ty TNHH đầu tư thương mại và sản xuất Châu Long

☔ Sản xuất ô dù cầm tay cán thẳng

 • Sản xuất ô dù cầm tay cán thẳng chất liệu khung kèo thép không gỉ
 • Sản xuất ô dù cầm tay cán thẳng chất liệu khung kèo nhôm
 • Sản xuất ô dù cầm tay cán thẳng chất liệu khung kèo composite
 • Sản xuất ô dù cầm tay cán thẳng dành riêng cho người già

☔ Sản xuất ô dù cầm tay gấp 2

 • Sản xuất ô dù cầm tay gấp 2 cán gỗ
 • Sản xuất ô dù cầm tay gấp 2 cán nhựa

☔ Sản xuất ô dù cầm tay gấp 3

 • Sản xuất ô dù cầm tay gấp 3 tự đẩy (không tự động)
 • Sản xuất ô dù cầm tay gấp 3 tự động 1 chiều
 • Sản xuất ô dù cầm tay gấp 3 tự động 2 chiều

☔ Sản xuất ô dù cầm tay 2 tầng chống lật

☔ Sản xuất ô dù cầm tay gập ngược (ô thông minh)

 • Sản xuất ô dù cầm tay gập ngược (ô thông minh) cán chữ C
 • Sản xuất ô dù cầm tay gấp ngược (ô thông minh) cán móc

☔ Sản xuất ô dù cầm tay chuyên dụng

 • Sản xuất ô dù cầm tay cho người già
 • Sản xuất ô dù cầm tay có bao thu tự động