Báo giá tham khảo năm 2018

Báo giá đặt hàng ô dù cầm tay chưa bao gồm chi phí in ấn và chi phí vận chuyển.

Danh mục ô dù cầm tay

Số lượng đặt hàng và báo giá ô dù cầm tay

50 cây 100 cây 200 cây 500 cây 1000 cây

> 1000 cây

Bảng giá ô dù cầm tay cán thẳng (ĐVT: đồng)

Ô dù cầm tay cán thẳng chất liệu khung kèo thép không gỉ.

100.000 85.000 85.000 73.000 70.000

Liên Hệ

Ô dù cầm tay cán thẳng chất liệu khung kèo nhôm. 115.000 110.000 105.000 95.000 93.000 Liên Hệ
Ô dù cầm tay cán thẳng chất liệu khung Poly (composite). 120.000 115.000 110.000 100.000 95.000 Liên Hệ
Ô dù cầm tay cán thẳng cho người già. 170.000 165.000 150.000 120.000 110.000 Liên Hệ

Bảng giá ô dù cầm tay gập 2 (ĐVT: đồng)

Ô dù cầm tay gấp 2 cán gỗ (loại đường kính 60cm). 100.000 85.000 85.000 73.000 70.000 Liên Hệ
Ô dù cầm tay gấp 2 cán nhựa (loại đường kính 70cm). 100.000 85.000 80.000 78.000 75.000 Liên Hệ
Ô dù cầm tay gấp 2 cán nhựa (loại đường kính 80cm). 105.000 90.000 85.000 80.000 78.000 Liên Hệ

Bảng giá ô dù cầm tay gập 3 (ĐVT: đồng)

Ô dù cầm tay gấp 3 tự động 2 chiều (R=58cm). 115.000 110.000 105.000 95.000 93.000 Liên Hệ
Ô dù cầm tay gấp 3 tự động 1 chiều (R=56cm). 98.000 83.000 80.000 78.000 75.000 Liên Hệ

Ô dù cầm tay gấp 3 không (tự đẩy tay).

Ko nhận 70.000 60.000 55.000 53.000 Liên Hệ

Bảng giá ô dù cầm tay 2 tầng (ĐVT: đồng)

 Ô dù cầm tay 2 tầng chống lật (R75cm) 145.000 130.000 125.000 110.000 105.000 Liên Hệ

Bảng giá ô dù cầm tay thông minh hay ô gập ngược

(ĐVT: đồng)

Ô dù cầm tay gập ngược (ô thông minh) cán chữ C 145.000 130.000 125.000 110.000 105.000 Liên Hệ
Ô dù cầm tay gấp ngược (ô thông minh) cán móc. 140.000 125.000 120.000 105.000 100.000

Liên Hệ

(Báo giá trên chưa gồm thuế VAT và chi phí in ấn, vận chuyển)

Quay lại đầu trang